Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies

Polityka Prywatności 

Zasady poufności w witrynie „www.lekarze.gda.pl” („Witryna”)


Niniejsze Zasady poufności mają zastosowanie do niniejszej Witryny. Opuszczając tę Witrynę, przeczytaj zasady poufności dotyczące innych odwiedzanych stron. Jeśli nie zgadzasz się z przedstawionymi tu Zasadami poufności, nie korzystaj z tej Witryny. Otwieranie i przeglądanie witryny jest równoznaczne z zaakceptowaniem tych Zasad poufności. Zbierane automatycznie informacje, które nie mają charakteru danych osobowych Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarze Specjaliści Sp. J. dba o ochronę prywatności osób odwiedzających jej witrynę internetową. Firma może przekazywać zaufanym stronom trzecim statystyki zbiorcze dotyczące klientów, sprzedaży, liczby odwiedzin oraz inne informacje związane z tą witryną, które nie umożliwiają identyfikacji użytkowników.

Dane osobowe

Aby odpowiadać na pytania użytkowników, spełniać prośby lub zarządzać interaktywnymi programami dla klientów, może zachodzić potrzeba zapytania o dane osobowe takie, jak imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu użytkownika. Możemy korzystać z tych informacji, żeby odpowiadać na prośby użytkowników albo żeby skontaktować się z nimi listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, aby poinformować o nowych produktach, usługach lub promocjach, które będziemy oferować. Po złożeniu zamówienia na określony produkt, usługę lub przesłaniu określonej zawartości do tej witryny możemy skontaktować się z daną osobą w celu uzyskania dodatkowych informacji wymaganych do pełnej obsługi zamówienia lub prośby. Niemniej jednak, o ile nie będzie tego wymagać obowiązujące prawo, nie przekażemy tych informacji osobom trzecim bez zgody użytkownika, poza niezbędnym zakresem.

W witrynie oprócz informacji osobowych mogą być zbierane niektóre informacje techniczne dotyczące użytkownika, takie jak używany protokół internetowy, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych.

Bezpieczeństwo

Należy podkreślić, że w przypadku udostępniania informacji osobowych zawsze istnieje ryzyko przechwycenia ich przez osoby trzecie, niezależnie od metody przekazywania (telefon, Internet). Żadna technologia nie jest całkowicie bezpieczna. Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarze Specjaliści Sp. J. podjęła odpowiednie kroki w celu zminimalizowania ryzyka nieautoryzowanego dostępu do zebranych informacji osobowych, ich niewłaściwego użycia i wyeliminowania wszelkich niedokładności. 

Ochrona prywatności

Aby w pełni zaspokajać potrzeby klientów Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarze Specjaliści Sp. J. oraz zapewnić rozwój produktów i usług firmy, jak również dla celów badań umożliwiających analizę profilu i struktury klientów, Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarze Specjaliści Sp. J. - w związku z tymi badaniami – zbiera informacje dotyczące zamierzeń użytkownika oraz/lub celu odwiedzin na stronie internetowej i zakresu obowiązków służbowych/zawodu tegoż użytkownika. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lekarze Specjaliści Sp. J. lub osoby trzecie w imieniu i pod bezpośrednim kierownictwem Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarze Specjaliści Sp. J. w zakresie uznanym za właściwy i konieczny w działalności Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarze Specjaliści Sp. J. w związku z celem prowadzonych badań, o których mowa wyżej. Przetwarzanie danych będzie dokonywane zgodnie z wytycznymi  Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarze Specjaliści Sp. J. oraz właściwymi przepisami prawa. Pliki cookies wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej służą jedynie celowi, o którym mowa wyżej, tj. przechowywaniu zebranych informacji o zamierzeniach użytkownika i wykonywanym przez niego zawodzie.

Aby nie otrzymywać plików cookies lub aby wiedzieć, kiedy są generowane, możecie Państwo dokonać odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej, jeśli zapewnia ona taką możliwość.
Zmiany

Powyższe zasady poufności mogą być zmienione w dowolnej chwili. Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarze Specjaliści Sp. J. może zmieniać, modyfikować lub wycofywać zawartość stron oraz dostęp do tej witryny bez uprzedzenia.

Menu