Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców w zakresie ochrony pracowników.


Oferujemy:

  • badania profilaktyczne wstępne, okresowe oraz kontrolne
  • orzekanie o zdolności do pracy
  • badania profilaktyczne dla pracujących na wysokościach
  • badania profilaktyczne dla pracujących przy monitorach komputerowych
  • badania profilaktyczne dla pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące
  • badania profilaktyczne dla marynarzy, żeglarzy, rybaków dalekomorskich
  • badania dla kierowców
  • wydawanie orzeczeń dla celów sanitarno- epidemiologicznych
  • wystawianie zaświadczeń dla kierowców
  • wydawanie międzynarodowych świadectw zdrowia

Na zlecenie lekarza medycyny pracy wykonujemy dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne (neurologa, okulisty, laryngologa)

medycyna pracy 
MEDYCYNA PRACY
 lek.med.Krzysztof Siwy

środa

piątek

10:00-12:00

10:00-12:00

lek. med. Ewa Jurkiewicz-Ryć      
wtorek 11:15 - 13:00 
   

   
Menu